Vi skall vara en av regionens mest attraktiva båtklubbar i form av klubb, hamn och förvaring.
Vi skall ha en positiv och trivsam social miljö Verksamhetsidé Stenungsunds Båtklubb skall tillfredsställa medlemmarnas, gästernas och våra samarbetspartners behov och förväntningar på klubben genom att:

 • Driva en båtklubb av god klass på ideell bas
 • Tillhandahålla en hög servicegrad
 • Värna om såväl den yttre som inre miljön
 • Utveckla en bra klubbkänsla och en god social gemenskap Med lokal förankring i Stenungsund med omnejd

 

Mål för verksamheten

1. Hamnen

 • Skall upplevas som en av distriktets mest attraktiva hamn, genom att ständigt förbättras och utvecklas
 • Skall tilltala och stimulera alla kategorier av fritidsbåtägare

 

2. Tillgänglighet

 • En hamn av god klass, lättillgänglig från hav och land
 • Kran för iläggning och upptagning med god kapacitet
 • Mastkran som ej stör iläggning och upptagning
 • Ramp för iläggning och upptagning
 • Spolplatta för rengöring i samband med upptagning
 • Tömningsstation för båt-toalett
 • Miljöstation
 • Toaletter och dusch
 • Hamn inramad av stängsel på landsidan med maskindriven grind för att uppnå en hög grad av säkerhet och trygghet
 • Goda parkeringsmöjligheter och närhet till bryggor
 • Mindre verkstadsutrymme för enklare arbeten

 

3. Intryck av SBK:s hamn

 • Säkerhet
 • Kvalitet
 • Ordning och reda

 

4. Socialt

 • Ett välkomnande klubbhus och en trivsam miljö
 • Utveckla en god social gemenskap
 • Medlemsaktiviteter
 • En trivsam mötesplats för medlemmar och samarbetspartners
 • Goda relationer och bra kommunikation med kommun, samarbetspartners och grannklubbar

 

5. Båtliv

 • Friskvård för alla åldrar i ett led att må bra
 • Erbjuda barn, ungdomar och vuxna en rolig och utvecklande fritidssysselsättning

 

6. Service

 • Serviceinriktad och välkomnande organisation
 • Lättillgänglig information till våra medlemmar via ”webb”, info-brev och anslagstavlor
 • Bevakning på hamnområde enligt schema
 • Klubbhus som ett centrum
 • Iläggning och upptagning med planering enligt medlemmens önskemål utifrån klubben planerade tidsintervall
 • Toaletter
 • Miljöstation
 • Tömningsstation för båt-toalett

 

7. Ekonomi

 • Ekonomi i god balans ( inkomster och utgifter )
 • Likviditet minimum 300 000 SEK
 • 134 bryggplatser i hamnen uthyrda
 • 90% uppläggningsytor uthyrda
 • 16 husbils-sommarplatser uthyrda
 • Sponsorintäkter 30 000 SEK per år
 • Konkurrenskraftiga bryggplatsavgifter
 • Konkurrenskraftiga förvaringsavgifter
 • Konkurrenskraftiga husbilsavgifter

 

8. Klubben

 • Aktivt bidra till båtlivets utveckling i Stenungsundsområdet
 • Vi skall kännetecknas av öppenhet, lyhördhet och god klubbanda
 • Främja lika behandling av alla
 • Samarbeta med klubbar och myndigheter som ger möjlighet till utveckling av båtlivet och båtintresse
 • Vi skall löpande fånga upp medlemmarnas önskemål och synpunkter genom en årlig medlemsundersökning

 

9. Miljövision

 • Att ständigt förbättra vårt miljöarbete
 • Att minimera negativ påverkan på luft, mark och vatten
 • Att främja en biologisk mångfald i vår hamn
 • Att vara sparsamma med energi
 • Att förebygga olyckor i det dagliga arbetet

 

10. Organisation

 • Ändamålsenlig och effektiv organisation
 • Tydliga roller och ansvar
 • Tydliga arbetsteam och medarbetare
 • Delegering under ansvar med matchande befogenheter
 • Stimulera till ideellt arbete
 • Kompetensutveckling av ideellt arbetande styrelse och funktionärer

 

11. Vägledning

 • Visioner och Mål skall vara ett arbetsverktyg för styrelser, kommittéer och arbetsgrupper i syfte att skapa kontinuitet och vidareutveckling av verksamheten.
Annons

Kontakta oss

Har du frågor som inte besvaras här eller något annat du undrar över? 

Hjälp oss vidarebefordra ditt meddelande till rätt person genom att välja bland ämnena här ovan.

Organisationsnr: 
853300-1411

Bankgironummer: 
5710-9373

Telefon: 
0735-04 53 31

Adress:
Stenunge Allé 5

Postnummer:
444 30 Stenungsund